Politica de confidentialitate

Politica de securitate si confidentialitatea datelor cu caracter personal

I. Aspecte generale

1. Prin intermediul prezentei Politici de Confidențialitate vrem sa ne asiguram că dvs., în calitate de Beneficiar al serviciilor noastre, aveți acces complet la o informare adecvata care să vă permită să cunoașteți, să înțelegeți și să controlați maniera de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal de către noi, operatorului site-ului www.sportmedical.ro.

2. Pagina de internet www.sportmedical.ro este proprietatea companiei MC SPORTMEDICAL SRL si este administrata de catre operatorii sai.

3. MC SPORTMEDICAL SRL este o societate romaneasca constituita in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 sub forma unei societăți cu raspundere limitată, cu domeniul principal de activitate codificat CAEN 4791 – Comerț cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Unirii, nr. 9/6, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1756/2014, CUI RO 33211322.

4. Prin intermediul site-ului www.sportmedical.ro, MC SPORTMEDICAL SRL prezinta clientilor și potentialilor clienti profilul companiei, pachetele de produse puse in vanzare, reteaua sa de parteneri și faciliteaza vanzarea produselor sale prin funcția Magazin Online.

5. In desfasurarea activității sale, MC SPORTMEDICAL SRL detine, în principal, calitatea de Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”). În realizarea funcțiilor de Marketplace și Recepție comenzi, MC SPORTMEDICAL SRL are calitatea de Persoana împuternicită să prelucreze date cu caracter personal, în sensul Regulamentului.

6. MC SPORTMEDICAL SRL respecta caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care beneficiază, sub orice formă, de serviciile noastre, motiv pentru care folosim date cu caracter personal în mod responsabil, doar în scopul în care au fost colectate, strict în măsura în care acestea sunt necesare pentru realizarea scopurile legitime și doar atâta timp cât au la bază un temei legal valid.

7. Pentru a asigura un climat de transparență care să favorizeze o bună înțelegere a activității Operatorului, prin prezenta Politică de Confidențialitate vom adresa următoarele aspecte ce țin de confidențialitatea datelor dvs. personale:

a. Definițiile utilizate; b. Descrierea activității MC SPORTMEDICAL SRL; c. Scopul prelucrării și categorii de date cu caracter personal prelucrate; d. Sursa datelor; e. Temeiurile legale pentru prelucrare; f. Politica de Cookie. g. Cine are acces la date. h. Durata de stocare; i. Măsuri de securitate adoptate. j. Drepturile Persoanelor Vizate de prelucrare. k. Contact; l. Modificări ale politicii de confidențialitate;

II. Definiții utilizate

8. Definițiile utilizate în continuare sunt conforme celor descrise de Regulament:

a. „date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); b. „prelucrare” – orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, utilizarea, divulgarea, transmiterea, ștergerea sau distrugerea; c. „creare de profiluri” - orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică; d. „operator” - persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; e. „persoană împuternicită de operator” - persoana care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; f. „persoană autorizată de operator” – salariații autorizați să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate. g. „consimțământ” - orice manifestare de voință a persoanei vizate, liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; h. „beneficiari” – persoanele fizice care beneficiază, sub orice formă de serviciile Online Logistics prin utilizarea site-ului www.sportaddict.ro.

I. Descrierea activității MC SPORTMEDICAL SRL

9. MC SPORTMEDICAL SRL prelucrează date cu caracter personal, în calitate de Operator sau Persoană Împuternicită, în realizarea următoarelor activități:

a. Vânzarea directă, către Clienți finali, de produse și echipamente sportive, b. Furnizarea de servicii post vânzare pentru bunurile comercializate. c. Intermedierea vânzărilor pentru terți, prin preluarea comenzilor în numele acestora prin funcția market place. d. Servicii de intermediere a vânzărilor (realizare și expediere comenzi) în numele unor vânzători terți.

10. La rândul său, în susținerea activității sale, MC SPORTMEDICAL SRL apelează la serviciile unor terți, ce prestează servicii de curierat, procesare de plăți, marketing, servicii IT și alte servicii conexe activității. În accepțiunea Regulamentului, aceștia au de asemenea natura unor Persoane Împuternicite.

II. Scopurile prelucrării și categoriile de date cu caracter personal prelucrate

11. Operatorul prelucrează date cu caracter personal ale Beneficiarilor serviciilor sale pentru prezentarea produselor, facilitarea încheierii și executării contractelor de vânzare, prestarea efectivă a serviciilor, facturare și comunicarea facturilor, încheierea actelor de garanție, transmiterea unor oferte promoționale, asigurarea și îmbunătățirea funcționalității site-ului, acordare de suport Beneficiarilor și în alte scopuri strâns legate de activitatea noastră și de serviciile puse la dispoziția Beneficiarilor.

12. Principalele categorii de date cu caracter personal prelucrate sunt numele și prenumele, Adresa de facturare/livrare, Numărul de telefon, Adresa de e-mail și IP-ul. În unele cazuri, se pot prelucra date privind preferințele Beneficiarului pe site.

13. În toate cazurile, MC SPORTMEDICAL SRL nu va cesiona, partaja sau dezvălui datele personale colectate fără existența unui temei juridic valid și informarea corespunzătoare a persoanelor vizate.

14. MC SPORTMEDICAL SRL utilizează servicii de marketing și publicitate pentru promovarea serviciilor sale, atât prin unelte de marketing direct cât și prin utilizarea serviciilor de publicitate personalizată puse la dispoziție de furnizorii de astfel de servicii precum Google și Facebook. În acest sens, Online Logistisc prelucrează, adresa de e-mail a beneficiarului și informațiile privind preferințele Beneficiarului pe site-ul www.sportmedical.ro. În toate cazurile, prelucrarea de către Online Logistics a datelor personale în scopuri de marketing și publicitate se va face doar cu acordul dvs.

15. În vederea optimizării activității, site-ul www.sportmedical.ro beneficiază de un sistem de analiza a traficului ce oferă monitorizarea accesărilor in cadrul site-ului, pe baza de IP. Toate datele colectate sunt stocate si criptate folosind metode avansate de securizare oferite de Google Analytics.

16. Nu în ultimul rând, MC SPORTMEDICAL SRL poate prelucra date cu caracter personal în scopul îndeplinirii unor obligații legale și în scopul promovării, apărării și realizării intereselor sale legitime, conform legii.

III. Sursa informațiilor procesate

17. În principal, MC SPORTMEDICAL SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate direct de către Beneficiari. Informațiile respective sunt furnizate la momentul realizării unei comenzi pe site la momentul încheierii unui Contract telefonic, la momentul primirii unei solicitări de expediere colet sau la momentul realizării unei plăți on-line.

18. In cazul în care MC SPORTMEDICAL SRL realizează și expediază comenzi pentru un alt vânzător (intermediază livrarea), datele personale sunt colectate de respectivul vânzător conform politicii proprii de confidențialitate. În această situație, respectivul vânzător are calitatea de Operator de date cu caracter personal fiind răspunzător de conformitatea prelucrării acestora.

IV. Temeiurile legale în baza cărora are loc procesarea;

19. Temeiul principal în baza căruia MC SPORTMEDICAL SRL procesează date cu caracter personal este consimțământul Beneficiarului. Strict în ceea ce privește prelucrarea datelor personale pentru facturarea și livrarea produselor achiziționate, există consimțământ la momentul furnizării de căte dvs. a tuturor datelor necesare, prin emiterea unei comenzi procesate de noi.

20. Pentru prelucrarea datelor personale în scopul realizării unor activități de marketing și/sau publicitate, Online Logistics solicită consimțământul distinct, tuturor Beneficiarilor. În lipsa consimțământului, MC SPORTMEDICAL SRL nu transmite e-mail-uri nesolicitate Beneficiarilor. Dacă un astfel de consimțământ a fost acordat, Beneficiarul își poate retrage oricând consimțământul, utilizând funcția „Dezabonare” inclusă în fiecare comunicare realizată de noi, sau contactându-ne direct la adresele de contact indicate mai jos.

21. Consimțământul este necesar și pentru utilizarea de către Online Logistic pe site a unor programe tip Cookie. La momentul primei accesări a site-ului www.sportmedical.ro, Beneficiarului i se solicită consimțământul pentru utilizarea programelor Cookie și este informat despre faptul că își poate retrage oricând acest consimțământ, situație în care folosirea Cookie va înceta pentru viitor.

V. Politica de „Cookie”

22. Cookie-urile reprezintă un element esențial în funcționarea site-urilor moderne, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase si adaptata preferințelor si intereselor fiecărui utilizator. Refuzul utilizării cookie sau dezactivarea acestora poate afecta unele dintre funcționalitățile site-ului putând duce până la nefuncționarea acestuia.

23. Site-ul www.sportmedical.ro utilizează cookie-uri, atât proprii, cât și provenind de la terți, pentru a furniza vizitatorilor o experiență cât mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui Beneficiar. La re-accesarea de către dvs. a site-ului, server-ul nostru va recunoaște acest cookie, oferindu-ne informații despre ultima dumneavoastră vizita, având astfel posibilitatea de a vă oferi cele mai bune servicii.

24. Principalele roluri ale programelor tip Cookie sunt:

a. Personalizarea anumitor setări precum: limba in care este vizualizat site-ul, moneda in care se exprima anumite preturi sau tarife, păstrarea si memorarea opțiunilor pentru diverse produse in coșul de cumpărături (masuri, culoare etc), accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului “înainte” si “înapoi” b. permit deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât sa le poată face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori. c. Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri sa fie incluse într-un anumit site; d. Îmbunătățesc eficienta publicității online.

25. Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu “cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un server (site) unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi nu poate accesa informațiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului.

26. Cookie-urile, in sine, nu solicita informații cu caracter personal si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Menționăm că această tehnologie nu conține programe software, viruși sau spyware.

27. Pe site-ul www.sportmedical.ro se utilizează două categorii de Cookie-uri: Cookie-uri de funcționalitate (de performanță, de geo-targeting, de sesiune) și cookie-uri de publicitate și management (cookie-uri emise de terți, cookie-uri de înregistrare pe site, cookie-uri de analiză).

28. Utilizatorii pot determina măsura în care Online Logistics folosește cookie-uri în două modalități:

a. Prin manifestarea Consimțământului în utilizarea Cookie-urilor. Consimțământul pentru utilizarea cookie se solicită utilizatorului la prima accesare a site-ului. În cazul în care consimțământul nu este acordat, site-ul nu va implementa Cookie. În cazul în care consimțământul a fost acordat, acesta poate fi retras oricând de către utilizator în secțiunea [x]. b. Utilizatorii au opțiunea de a seta browser-ul astfel încât sa respingă cookies. Majoritatea programelor browser sunt setate inițial pentru a accepta automat cookie-uri. Puteți modifica setările pentru a bloca cookie-urile sau pentru fi notificat în momentul când sunt trimise cookie-uri către calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil (smartphone, tabletă).In acest caz însă, va exista un impact negativ asupra navigării pe site-ul nostru și asupra unora dintre funcționalitățile oferite de site.

29. Daca doriți sa afli mai multe informații despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam următoarele site-uri:

a. https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies (engleză) b. http://www.allaboutcookies.org/ (engleză) c. http://www.youronlinechoices.com/ro/ (română)

VI. Cine are acces la date

30. În primul rând, acces la datele cu caracter personal procesate de MC SPORTMEDICAL SRL au Salariații. Aceștia sunt cei ce recepționează comenzile Beneficiarilor și asigură procesarea și livrarea coletelor. Pe lângă salariații, au acces la datele cu caracter personal Persoanele Împuternicite de noi, în special curierii prin intermediul cărora livrăm Beneficiarilor bunurile achiziționate și procesatorii de plăți online prin care se realizează plata online.

31. Realizarea plăților on-line se face pentru MC SPORTMEDICAL SRL de Libra Pay (serviciu oferit de Libra Internet Bank SA, cu sediul în Bucureşti, Str. Semilunei  4-6    sect 2) și Mobil Pay (serviciu oferit de Netopia SRL, cu sediul în Pierre de Coubertain 3-5, Office Building, etaj 4, Sector 2, 021901, București). Aceștia realizează prelucrarea datelor cu caracter personal conform Politicii lor de confidențialitate publicate pe site-ul www.librapay.ro, respectiv www.mobilpay.ro.

32. Site-ul www.sportmedical.ro este partener al programului "Magazin de încredere", motiv pentru care, după realizarea unei achiziții pe site, date privind adresa de e-mail si denumirea produsului cumpărat vor fi transmise către platforma www.compari.ro (administrată de Online Comparison Shopping Kft. Ungaria, 1074 Budapesta, strada Rákóczi nr. 70-72., Cod fiscal: 24868291-2-42, CUI: 01-09-186759). Scopul transmiterii datelor este obținerea de feedback-de la Beneficiari si afișarea opiniilor lor pe site-ul www.sportmedical.ro.

33. Realizarea unei astfel de transmisiuni este condiționată de acordul Beneficiarului de a primi comunicări promoționale prin e-mail. Datele astfel transmise sunt tratate de către Online Comparison Shopping Kft. conform politicii de gestiune si protejare a datelor publicată pe site-ul www.compari.ro.

34. Pentru realizarea comunicărilor de tip Newsletter cu Beneficiarii care și-au dat acordul, Online Logistics utilizează platforma Mailchimp (administrată de The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308). Acesta prelucrează date cu caracter personal în conformate cu Scutul de confidențialitate UE-SUA și conform politicii sale de confidențialitate publicată pe site-ul www.mailchimp.com.

35. Pentru mai multe informații privind persoanele împuternicite de MC SPORTMEDICAL SRL să prelucreze date cu caracter personal, ne puteți contacta la adresele de contact indicate mai jos.

36. În toate cazurile MC SPORTMEDICAL SRL a luat măsuri prin care toate Persoanele Împuternicite s-au obligat la rândul lor să garanteze securitatea și confidențialitatea datelor, precum și să răspundă de orice breșă de securitate a acestora.

37. De asemenea, MC SPORTMEDICAL SRL s-a asigurat că toate Persoanele Împuternicite au obligația să dea curs cererilor primite de la Beneficiari privind rectificarea, restricționarea, blocarea sau ștergerea respectivelor date cu caracter personal.

VII. Durata de stocare

38. Online Logistics va stoca datele cu caracter personal prelucrate, în condiții de siguranță, pentru perioada minimă impusă de lege sau de realizarea interesului său legitim, în funcție de categoriile de date prelucrate.

39. Ca regulă de principiu, datele Persoanelor Vizate for fi stocate pentru o perioadă de 38 de luni de la momentul încetării raporturilor juridice în baza cărora s-a realizat prelucrarea. În lipsa unui alt temei legal de procesare, după expirarea acestei perioade, datele vor fi ștersese.

VIII. Măsuri de securitate adoptate de Operator.

40. MC SPORTMEDICAL SRL garantează o prelucrare transparentă, sigură și confidențială a datelor cu caracter personal prin intermediul unor măsuri organizatorice aplicate în cadrul societății și în relația cu Persoanele Împuternicite și prin intermediul unor măsuri tehnice aplicate infrastructurii ce stă la baza prelucrării.

41. Din punct de vedere organizatoric, Operatorul a realizat programe de instruire a personalului cu privire la rigorile prelucrărilor de date cu caracter personal, a adoptat politici și proceduri interne în materie. În relația cu Persoanele Împuternicite a încheiat clauze contractuale obligatorii prin care acestea din urmă garantează prelucrarea conformă a datelor transmise și a verificat existența unor măsuri minimale adoptate de acestea în acest sens.

42. Din punct de vedere tehnic, Operatorul utilizează baze de date securizate, utilizează criptarea datelor și accesul limitat la date, pe bază de user și parolă și implementează tehnologii actualizate de securizare a infrastructurii sale fizice și informatice.

43. Nivelul de securitate a tranzacțiilor, a sesiunilor de cumpărare si de introducere a datelor personale este in conformitate cu cerințele acestei industrii pe plan mondial, folosind un certificat digital SSL de 128 de biți eliberat de o autoritate recunoscuta internațional. www.sportmedical.ro folosește masuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla sub controlul nostru.

IX. Drepturile persoanei vizate de prelucrare.

44. MC SPORTMEDICAL SRL promovează transparența și controlul în tot ceea ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor serviciilor sale. În acest context este important de reținut că toate Persoanele Vizate beneficiază de o serie de drepturi în relația cu Operatorul, după cum urmează:

a. dreptul de a avea acces la date - Operatorul va comunica Persoanelor Vizate, la cerere, și în principiu gratuit, informații privind categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii cărora le-au fost divulgate sau urmează să fie divulgate, temeiul legitim al prelucrării și al divulgării, perioada preconizată de stocare sau criteriile de determinare a acestei perioade, și eventual, existența unui proces decizional automatizat și/sau crearea de profiluri. b. dreptul de a solicita rectificarea datelor - în situația în care există erori cu privire la datele prelucrate, Persoana Vizată are posibilitatea să ceară Operatorului rectificarea și/sau completarea acestora. Operatorul va comunica cererea de rectificare tuturor terților ce procesează în numele său respectivele date cu caracter personal și va verifica modul de soluționare a cererii de către terți, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. c. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor – Operatorul va restricționa prelucrarea datelor (cu excepția stocării) în următoarele situații: i. atunci când s-a constatat inexactitatea datelor prelucrate, pentru perioada necesară verificării inexactităților și eventual rectificării acestora; ii. când prelucrarea este ilegală iar Persoana Vătămată se opune ștergerii acestor date solicitând în schimb restricționarea prelucrării; iii. când pentru Operator prelucrarea datelor nu mai este necesară însă Persoana Vizată le solicită pentru constarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau iv. în perioada în care se verifică dacă într-un anumit caz de prelucrare interesul legitim al Persoanei Vizate prevalează asupra interesului Operatorului. d. Dreptul de a solicita ștergerea datelor – Operatorul va șterge datele, la cerere, în situația în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu mai subzistă niciun temei legal pentru prelucrare, precum și în situația în care datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal. e. Dreptul de a solicita transferul datelor către un alt operator – La cererea Persoanei Vizate, Operatorul va transmite datele solicitate către un terț indicat de aceasta. f. Dreptul de a se opune prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv creării de profiluri – în lipsa consimțământului Persoanei Vizate, emis conform legii, Operatorul nu va prelucra datele acesteia în scopuri de marketing.. g. Dreptul de a se opune unui proces decizional automatizat. h. Dreptul de a-și retrage consimțământul atunci când prelucrarea se face în temeiul acestuia, cu mențiunea că prelucrările realizate anterior retragerii consimțământului sunt valide.

45. Pentru clienții care si-au creat un cont pe site-ul www.sportmedical.ro, actualizarea/rectificarea informațiilor oferite se poate face direct prin logarea in contul de client. Fiecare cont este protejat de o parola, cunoscuta doar de deținătorul contului respectiv.

X. Contact

46. Vă puteți exercita oricare dintre drepturile indicate și puteți afla mai multe despre modalitățile concrete în care MC SPORTMEDICAL SRL prelucrează datele dvs. cu caracter personal contactându-ne la oricare din următoarele adrese:

a. Poștă: MC SPORTMEDICAL SRL, Cluj-Napoca, str. Unirii nr. 9/6, jud. Cluj, 400417. a. E-mail: office@sportmedical.ro. b. Telefon: 0754.85.95.99

47. Pe lângă exercitarea drepturilor indicate mai sus, aveți posibilitatea sesizării oricăror nereguli privind prelucrarea datelor dvs. personale de către MC SPORTMEDICAL SRL sau Împuterniciții noștri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa de contact www.dataprotection.ro.

XI. Modificări ale politicii de confidențialitate

48. În funcție de schimbările intervenite în activitatea concretă a MC SPORTMEDICAL SRL, cu impact asupra operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, vom opera modificări în prezenta Politică, urmând a face publice aceste modificări.